Auksjonsbetingelser

·  10% provisjon i tillegg til kjøpesum, + eventuell porto ved forsendelse i posten.

·  Reklamasjoner: Ikke for objekter beskrevet med lot og objekter med mer enn 5 merker. Det kan ikke reklameres på feil som fremgår av beskrivelsen. Feil som vi har oversett i beskrivelsen som kjøper uheldigvis måtte finne kan reklameres på enten det er skader eller feilbeskrivelser av nr, plate, farge, o l.

·  Bud under utrop blir ikke notert.

·  Vennligst oppgi fullstendig navn og adresse når vi må sende i posten.

·  Ettersalg: Rett etter auksjonen, samt på første klubbmøte etter auksjonen. Selges til utrop + 10%. Gi bud selges ikke på ettersalg, må derfor kjøpes i salen.

·  Gi bud: minstepris kr 5.