Skriftlige bud:

Skriftlige bud må være mottatt innen 29. november 2022. Adressen er:

Bergens Filatelist-Klub

Nye Sandviksveien 65

5032 BERGEN

 

Bud kan også sendes på E-mail til kr-aune@online.no. Frist for E-mail bud er tirsdag 29. november 2022 kl. 16.00