Skriftlige bud:

Skriftlige bud må være mottatt innen 27. november 2018. Adressen er:

Bergens Filatelist-Klub

Postboks 846 Sentrum

5807 BERGEN

 

Bud kan også sendes på E-mail til kr-aune@online.no. Frist for E-mail bud er tirsdag 27. november 2018 kl. 16.00