Skriftlige bud:

Skriftlige bud må være mottatt innen 28. november 2023. Adressen er:

Bergens Filatelist-Klub

Nye Sandviksveien 65

5032 BERGEN

 

Bud kan også sendes på E-mail til kr-aune@online.no. Frist for E-mail bud er tirsdag 28. november 2023 kl. 16.00