Objnr

Katalog nr., beskrivelse, verdi og lignende

Verdi

Utrop

 

NORGE stemplet, enkeltmerker/serier/smålotter, kronologisk

 

 

1

1; Ristst., normale marger, skjemmende flekk til høyre, lavt utrop NK1!

1.300

100

2

4; 3-rings 217 = Nærstrand (stempel +800 grad 7), god tg, skjev høyre

925

100

3

4; sidevendt 3-rings 253 = Sandefjord, god tg, noe skjev ned/høyre

175

40

4

4; Litt kraftig enrings antikva fullstempel Tønsberg, ok sentrering, 1 spl tagg ellers god tg, noe blekk, ikke helt lett å lese dato

130

30

5

4; del litt svakt enringsstempel Drammen. skjev ned, mangler 3 tg oppe til venstre

115

80

6

5; Pen 12-streks riststempel, god tagging, skjev opp, 2 brune flekker bak

1.000

250

7

5; Rettvendt ok III-rings. nrst. 25 = Bergen. Skjev venstre, ok tg  

800

400

8

6; enrings stenskriftst. Chris. 1867+bue, god tg og farge, skjev opp, pent

1.850

250

9

9; del enringsst Fredri(kstad), god tg, ørsmå rustflekker bak

475

300

10

7; Del sidevendt enringsst Christian.. 27.11XX. Skjev opp, ok/litt lav tg.

3.600

1.800

11

7;  Enringsstst antikva (Tøn)sberg 2.1.X7 dobbeltslått, skjev ned, litt slitte tg

4.000

250

12

8; Rettvendt stor del enringsst. antikva Bergen 19.9.1867, noen lave tg, ok sentrert

100

50

13

8; stor del enrings antikvast (Ar)endal 2.6.1867, ok tagging, noe skjev opp, brun flekk på nedre høyre hjørnetagg    

100

20

14

8 + 26; 4 stk 8 + 26. Lukefyll, pene stempler (UK 383, Solvorn, Vardal, Brevig. Derfor utrop

 

Gi bud

15

9;  st. Ber(gen) 16.4.186x, ok tagging, litt skjev ned/venstre. Blekkstrek bak omtrent usynlig forfra.

475

100

16

12; Del enrings antikvast. Chris…, noe ujevn tg, skjev høyre

275

50

17

13a; Del enringsst. blekk bak delvis synlig på forsiden, noen litt ujevne tg, litt skjev venstre

1.800

250

18

15b; stor del enringsst. Christiania 291218XX, ok sentrert, god tg  

410

250

19

16-21.  Pen serie, bl.a 16 IIa, 17cX, 18 bX, 19 Id og 21 II. 16 SL-st 1894.

1.600

450

20

17c; 2-3 enringsst trolig Christiania 5.6.1886, skjev opp/høyre, ok tagging

 

250

21

19 Ib. OK eksemplar i brunfiolett fargenyanse. Enringsst. BRE(VIG). Meget bra tagging. Noe blekk bak   

1.600

450

22

19; enring stenskriftst.Ham(ar) 20.5.1874, skjev høyre, brett på øv. v. hj.tagg

500

50

23

20; del enringsst, 27.8.1875, skjev venstre, noen litt lave tg nede

550

75

24

21. Del omvent SL-st ..nvik 6XII04, blindtg 2 tg venstre? skjev  ned, ok tg.

325

50

25

22; Pent merke del toringsst Christi….10, litt skjev høyre

55

20

26

23; Pent merke rettvendt del SLst (Be)rgen 22VI82. Skjev høyre

250

60

27

24III + 25I; Begge enringsst. 24 oppgravert klisje + blindtg. litt skjeve.

 

40

28

27; Liten blekkannulering, stor del rettvendt SL-st. (Chr)istiania 19II79. Skjev venstre og ned

80

25

29

31; Stor del litegrann skjevt SL-st (Chr)istianssand 19XII86. (neste 60 ø NK 84 i 1900!) Litt skjevt sentrert opp/høyre. Tagging bedre enn normal flisetg!

75+

25

30

32-4; Pen serie bare ett rundstempel pr. merke. 1 kr nær LUX Bergen 2 kr m blindtg. 1 kr med flere avskrapninger/tynne flekker foran på merket

630

150

31

34; Pent merke rettvendt SL-st. Larvi(k) 1894, god tg, skjev ned/høyre

185

50

32

47: Pent stor del rettvendt IIL-st xxagsø. 7X91. ok tagging og sentrering

225

75

33

51, 53, 54; Liten lot  20mm. IIL eller enringssst. 9 stk, 3ø (1), 10ø (5), 20ø(3, 1 m tynn flekk). Stort sett bra/ok sentrert. Et IIL-st Vanse

 

40

34

56; Pent merke nær rettvendt SL-st. Ch(rist)ianssand 24XI94. Meget god tg for utgaven, ok sentrert. Ørliten tynnhet i tagg midt på venstre side

125+

50

35

57; 4 merker type 1, 2, 3 og 4. SL eller IIL-st, normal/ok/god tg. 1 skjev ned, de andre ok sentrering.

 

30

36

57; Pose med 100 stk. stemplet

 

150

37

58A; Pent omvendt del SL-st Aardal.. god tagging, skjev ned

85+

25

38

60; Pent grovtagget merke stor del sidevendt SL-st 13XI95, sted ukjent

260+

70

39

62; Pose med 100 stk. stemplet

 

150

40

71; Grovtagget bedre enn snittet. Stor del utydelig SL-st. Litt skjevt høyre

225+

60

41

75; Bunt 3 øre stemplet

 

10

42

79 Y; 4 stk. stående vannmerkestilling 5, 6, 7 og 8. Rundst, ok tg/sentrering

80

30

43

80Y; vannmerkestilling 7, hjørnestempel, skjev venstre, ok tagging

85

30

44

82; Stor del rettvendt SL-st. Mold(e), litt skjev opp, god fintagging

80

25

45

83Y; vannmerkestilling 7. Stor del rettvendt TA-st. Bodø 14XI08. litt skjev ned/venstre, god tagging.

95

30

46

89-91; 1 kr del pakkest, 1, 50 del to SL-st, 2 kr SL-st Kristiania P.A. god tg, 1 kr ok sentrert, 1, 50 litt skjev opp/høyre, 2 kr skjev opp/venstre

1.750

350

47

99; Bunt 5 øre stemplet

 

10

48

102; Bunt 15 øre stemplet

 

10

49

103; Bunt 20 øre stemplet

 

10

50

106; Bunt 35 øre stemplet

 

10

51

118; Bunt 5 øre stemplet

 

10

52

119; Bunt 7 øre stemplet

 

10

53

121; Bunt 15 øre stemplet

 

10

54

132: Del SL-st  ..li 8X31, skjev venstre og noe opp. God tagging og ikke den normale flisetaggingen.

130+50%

40

55

136; Stor del nær omvendt IIL-st.(B)ergen 23IV25. Skjev venstre God tagging og ikke den normale flisetaggingen.

50+50%

25

56

136; 4-blokk Haugesund bro-datoT-stempel 28.8.1930, normaltg, litt skj ned

200++

50

57

136; 4-blokk SL-st. Haugesund P.P. 22.1.30 + T-stempel på hvert merke! Tg noe bedre enn normal flisetagging, skjeve opp. Dekorativ!

200

50

58

UTGÅR    

59

187; Uvanlig rombestempel med stjerne (fransk?). ok tg og noe skjev venstre

 

25

60

259; Legion med hjørne FDC-st.

700

350

61

262; 3 stk. (1 par, 1 enkm) alle omvendt TA-st. Grimstad 19.9.41, må ha vært på samme brev. god tg. synlig vannmerke.

225

50

62

263; Del TAst. (Grim?)stad x.9.41, god tg, del av vannmerke synlig

195

50

63

263; 4-blokk omvendt maskinst. Gjøvik 9II42, litt av bølgelinjer på 2 mrk, god tg, synlig vannmerke

780+

150

64

267. Del TA-st, synlig årstall 41, vannmerke synlig, ok tagging

160

50

65

291; TA-st. Fyres(dal) 6.12.41, god tagging

500

125

66

350; pent TA-st Tønjum 5.10.53, pent merke

 

20

67

432II; 35 øre Kong Haakon – plate II lettstemplet. Til sammenligning ligger ved et merke plate I

SK 65

25

68

643 Bu3 rettvendt st sen dato Sola A I24N 7.10.02

 

10

69

686 (BL1); Miniark m 2 stk.  I21-st. Oslo Brev 21 3-10-72

60

25

70

1063 rettvendt st PostenNorge R 11 =Postterminalen 15.11.2005, sent brukt

 

10

71

1366-73; Småark 24I-st Bergen sentrum 4 25.09.99 på hvert merke

95

40

72

1372; Nær lux litt mørkt merke I24N Halden F 14.12.2009 sen stempeldato

 

15

73

1373; Nær lux litt mørkt merke I24N Halden F 14.12.2009 sen stempeldato

 

15

74

1469; Rettvendt litt svakt I24N-st Sola A 29.10.2002

 

10

75

1478 Rettvendt, svakt st I24-st Bergen Sentrum  11.8.2005

 

15

76

1480 Bergen sentrum I24 litra ikke synlig 11.8.2003, litt svakt st

 

10

77

1483-84; Meget pent I24-st Kristiansand X 10.10.02

 

50

78

1506-8; Miniatyrark pent stemplet Åsane 5 04.07.03

70

30

79

1589-90; Miniatyrark pent stemplet Åsane 4, 13.01.06

55

25

80

1679-80; Miniatyrark pent stemplet Åsane 6 27.03.08

50

20

81

1694-6; Miniatyrark pent stemplet Madla H 25-10-08

110

50

82

1711-2; Miniatyrark pent stemplet Åsane 2  06-03-09

40

20

83

P 7; Stor del tur-st Bergen januar 1898, god grovt, ok sentrert.

625

175

 

NORGE, varianter, feiltrykk osv.

 

 

84

79X v1;  oppgravert under kronen. Stor del IIL-st, variant ikke skjult av st. Ok tg og sentrering

600

200

85

163; hver sin variant v1) Hvit flekk mellom N or O i Norge, lett synlig, ikke stempel på variant. God tg, del stempel nede, ok sentrert v2) Klump på R nr. 2 i frimerke, skjult av stempel og overtrykk. SL-st Haugesun(d) 18II37, noe skjev opp/venstre

80

25

86

164; hver sin overtrykksvariant vo1) nedbøyd fot på t i post, god tg/sentrering vo2) klump nede på 2. r i frimerke, god tg/sentrering. Begge postfriske, variantene er lette å se.

120

30

87

165; variant v1) Hvit flekk mellom benene på R i PORTO. Del SL-st, stempel dekker ikke variant, ok tagging, godt sentrert.

60

25

88

469-70 begge v2; Olav kronemerkene. 469)  2.hvit flekk tv for ordensbåndet 470) blå flekk i ordensb. Lettstemplet,. varianter lett synlige og ikke dekket av stempel.

NK 70

25

89

686 variant 1; Postfrisk posthornblokk. I tillegg postfrisk 519C + st. 647 (u var)

80

15

90

1243 II; lettstemplet, manglende Svalbardmerke

SK 60

10

91

P 14; Par, høyre merke variant v1)  Hvit flekk mellom benene på R i PORTO, svakt maskinst, dekker ikke variant. Ok tagging og sentrering

56

25

NORGE, prakt/lux, katalogverdi Skanfil som prakt/lux

92

4; LUX enrings antikvast Hammerfest 16.12.1860 pent/ok sentrert

385

300

93

4; LUX enrings stenskrift Kvindherred 18.9.1859, god tg, litt skjev, blekkflekk bak

385

80

94

37II; LUX enringsst stenskrift Gol 30.4.1882, en litt lav tagg, litt skjev

375

50

95

38; omvendt praktst enringsst stenskrift Etne 3.7.1882, noen litt ujevne tg, ok sentrert

240

50

96

53III; på klipp LUX Jondal 9.10.1889, pent merke, nesten ikke noe av stempelet utenfor merket

160

40

97

70, 72, 75, alle prakt IIL-st Kongsvinger 2IV99 70+72 normal grovtg, 75 ok tg, alle noe skjeve

275

100

98

80X; Nær prakt SL-st. t1 lukket stjerne Nordfjordeidet 14VI11. God tg, noe skjev opp. Ørliten slitasje/hull i merket

290

25

99

161; LUX Stavanger 15V28 rundst i maskinst, litt skjev venstre, normaltg(flisetg)

 

100

100

178; LUX Kristiansund N 13VI30 rundst i maskinst

100

100

101

181-3; alle prakt SL-st Nordkapp/Le Cape Nord 30.7.1935

1.910

1.400

102

189; LUX Stavanger 18VI35 rundst fra maskinst

100

100

103

191; LUX Sandefjord 7XII34 SL-st, MEGET PENT!

45

100

104

311-2; Begge LUX TA Oslo 1.4.1943

350

300

105

BL 21; Miniark portrett Alfred Nobel. LUX-stemplet I24 Åsane 7, 11.02.03

 SK 25+

25

106

BL 22; Miniark fotball hvert merke praktst. I24N Søgne A 02.10.02. Litt splittet, men merkene er OK.

SK 140

50

Norge for stempelsamlere, tidligere Hordaland, så resten av landet

 

 

107

Espe 25 m pen blekkannulering, 43 + 53II med prakt IIL-stempler, noe varierende kvalitet og sentrering på merker

 

140

108

Raritet?  Rek. brev fra Haus 31.1.89 med rek.lapp 5248 Haus i Hordaland mens stemplet bare har 5248 Haus. Lang vinduskonvolutt. Kan skyldes at etter navneendring 2.1.1985 fra Haus i Hordaland til Haus og at man har gått tom for Haus og funnet eldre reketiketter med Haus i Hordaland

 

10

109

46; Meget pent rettvendt enringsst. Jondal 1887. Godt sentrert, ok tagging

190

60

110

Odde 27 m enringsst. stenskrift, utydelig dato, god sentrering og tagging, ørliten brun flekk bak

 

50

111

Strandebarm 43 m prakt enringsst. stenskrift 9.3.1886, skjev venstre/opp, ok tagging

 

50

112

1289-90; Sistedagsstempel 5084 Tertnes 30-6-97 1 konv I22N-st, den andre I24N litra 3

 

15

113

Par 20 øre løve dyptrykk sidev SA-st Tyssø(y) 4-1-44. Grad 7 NK postal III.

 

20

114

Fire brev fra Hordaland 1909-34 med SL-st: Landsvik / Blomvaagen /

Tepstad / Bankobrev Manger. Landsvik meget pent stempel på brevet.

 

30

115

Lot: Brev til Bergen stemplet med landpostbudstempler: Jondal LPA, Manger LPF (?), Matre Skånevik LPA, Heldal LPA, Hogsvær Ostereidet LPA, Manger LPA, Rong LPD, Bremnes LPB, Matredal Rosendal LPB(?) Eikangervåg LPB. Klipp: Førdesfjorden LPB, Etne LPD -fra rekbrev  

 

40

116

Lot: 33 lange rek.brev konvolutter fra div. steder i Hordaland,

De fleste utenom Bergen og bare 2-3 dubletter

 

25

117

Lot: 63 brev (konvolutter) fra 48 poststeder innen Bergen kommune. Alle med ulike poststempler.

 

50

118

Lot: 107 brev (konvolutter) fra 83 poststeder i Hordaland. Alle med ulike poststempler.

 

80

119

2 pene tjenestebrev til Bergen 1)T 133, I22N-st Frøylandsdal 8-4-83 2) T 93 i par, I22N-st Fonnes 9-2-72

 

10

120

To pene små tjenestebrev Bryggja T 90 st. 30-1-70 + Silda T 95 st. 5-11-73

 

10

121

308; Hjelpestempel SL Gratangsbo(tn) 7XI42, brukt ca. 6 uker, god tg.

 

25

122

205; Klipp pent SL-st. Nord-Landego 28-7-40. Grad 7 NK Postal III

 

25

123

Feltpostkontor No II på brev til Nordfjordeid med NK 77. Brett i brevet

 

10

124

KPH Tuddal Høyfjellshotell (Te). Grad 6 stemplet på heftet «Marmorkirken på Giske». 16 sider, må være utgitt etter 1940.

 

25

125

11 stempelklipp (10 ulike) Bergensbanen. 8 stk. er klipp fra verdipostkvitteringer

 

10

126

Over 100 stempler på klipp satt opp alfabetisk på 21 A-5ark. Ingen frimerker! Hele landet! Mest rosa klipp fra anvisninger 1950-tallet. Mange pene! Tidsrom 1896-83.

 

25

127

Lot: Enringsst. på røde 10-ører, bl.a. Sund i Nordhordland 9.2.1886, Stry(n) 18.7.1883 eller 8, Alversund 188?, Vigsnæs 13.11.1883, Søndre Undal 25.2.1892

 

50

 

NORGE, brev/kort/helsaker

 

 

128

38; Brev enringsst. stenskrift Jondal 2.12.1884 til Kvam, noe medtatt

 

150

129

74; 2 øre på «bygdekort» pent stemplet Moi 25 XII 07

 

20

130

76; Brev 5 ø par IIL-st. Kragerø 11X07. Bak bartest. Kristiania Tur 1 12X07

 

30

131

77II; Lite brev 10 ø IIL-st. Kragerø 16III04. Bak brost. Kristiania 17-3-04

 

25

132

77II; Pent brev par IIL-st. Gjøvik 29X04. Til Hammer pr. Bergen, bak SL-st. Bergen 1 XI 04

 

30

133

77 II;  brev stemplet Vestbanernes pexp. A  13VI17 til Kristiania

 

15

134

79; Pent bankobrev SL-st. Øksnes 19IV10. Bak hele 2 lakksegl fra Øksnes poståpneri + IIL-st. Lofoten og Vesterålen PXP.  B 19 IV 10

 

35

135

100; Brevkort 10 øre SL-stemplet Hyllestad 22 XII 20

 

10

136

100; Brev frankert  med 10 øre stemplet Bergen TUR 3  9-6-19.  100. Brevet stygt åpnet venstre side – ellers pent

 

10

137

123, 138, 156; Rek. brev IIL-st. Arendal 27VII29, til Sverige. Bak transitt SL-st. Oslo 28VII29.     

 

40

138

130; Brev 20 stk. 2-ører, 4 par og 1 6-blokk. SL-st. Dovrebanen L 22VI28

 

150

139

145; Rekbrev fra Stavanger 4XII35 m 20 ø løve II til Minde/Bergen. Påskrevet Penge og Inneholdt kr. 1. Behandlet som verdibrev og satt i porto med 40 øre. Bak 40 øre løve II m T-stempel + to avtrykk ministempel Bergen Mi 5 XII 35 (grad 6).2 ubrutte lakksegl bak. Uvanlig sak.

 

200

140

246; Pent brev SL-st. Luster Sanatorium 22 XI 38

 

10

141

246; Pent brev SL-stempel Bergensbanens posteksp. C 28 VII 41 til Balestrand

 

15

142

205 + 211; Bankobrev fra Askvoll SA-st 7-7-43 m 20 + 60 ø løve. Bak blå oblat og gummistempel Askvoll Herradskasserer. Innlagt kr 377,75

 

20

143

282; 20 øre V-merke på brev stemplet Volda litt urent stempel 27 X 41 (?)

 

10

144

345-8; Nasjonalhjelpen 1946. De 4 verdiene på hvert sitt H-7 lotterikort. Alle med lett maskinstempel 4 ulike steder

 

35

145

520; Strømflaskepost kastet ut fra G. O. Sars 14.5.1965. Funnet nordøst for Nordøyan Fyr. Påsatt frimerke, IIA-st Rørvik 5-6-65.

 

25

146

605; Pent brev til Bergen. Frankering 2 stk 65 øre, stemplet Hardanger – Sunnhordland I 17XI68.

 

15

147

643, 670; Postanvisning I22N-st. Haslum 6-4-72, bak maskinst. +  I22N-st Kolbotn 7.4.1972

 

25

148

766x; Singel Hylestad Stavkirke, rek. brev stemplet Isdalstø 20.2.82 til Bergen. Rett porto og pent brev

 

10

149

To pene rek.brev til Bergen, st. Rossland 3.2.95 og Strandebarm 30-10-92

 

10

150

To pene rek. brev til Bergen st. Hosteland 29.08.90 og Sæbøvågen 23.08-90

 

10

151

Brev til Bergen stemplet med Vøringsfoss motivstempel 15.09.93 og brev (langt) stemplet med motivstempel  Fabrikkene i Ytre Arna 150 år 28.9.1996

 

10

152

1021 og 1068 på postkvitteringer. Begge med praktst. 1068 sjelden på forsendelser

 

30

153

To pene tjenestebrev til Bergen: T 113 Sirevåg stemplet 15-1-74 og T 75+90 Steinnesvåg stemplet 4-5-70

 

10

154

Rek. tjenestebrev T 82 + 95. St. Oslo-Homansbyen 27.2.1960. Til Bergen. Pent

 

15

155

Pent tjenestebrev med T 89, IIA-st Espevær  31-10-68 til Bergen

 

10

156

Pent verditjenestebrev for forsendelse av kr 12.000 frankert med 2 stk 5 kr T 97 og 1 stk 40 øre T 84. To fine og hele lakksegl Statens havnevesen

 

50

157

Pent verditjenestebrev for forsendelse av kr 16.000 frankert med 2 stk kr 5 T 97, 1 kr 2 T 95, 1 stk kr 1 T 113 og 1 50 øre T 104. To brutte men ellers fine lakksegl Statens havnevesen

 

50

 158

T 126 + 134; Brev frankert m 80 øre og 2 kr. tjenestemerke, TMS 488 Bergen 4-3-87. Tjenestemerkene var ugyldige i bruk fra 31. mars 1985.  Rødt kryss satt over merkene, som ikke er godkjent som porto. Stiftet på bl.. 19, «Regning for utlevert portosending» på brevet m I22N-st Bergen Bud 1 5.3.87. Manglende porto + avgift å betale: kr. 6,70. TMS +20 i seg selv.

 

30

159

T 137; Følgebrev 3-stripe I22N-st. Nordkisa 22-10-82 til Feltpost 101, Den norske FN-styrken. Bak I22-st. FN-Bataljonen 18-11-82

 

30

160

Aerogram nr. 1 TA-st. Drammen 17-12-48, til USA. Litt stygt åpnet oppe

 

20

161

To pakkelapper for verdisendinger med blyplombe i hyssing for forsegling sendt fra Rådet for videregående opplæring Oslo i 1990 til Bergen. 

 

 25

162

Telegram fra "Den norske Stats-telegraf".  Datert 21-5-1882. Litt alderspreg

 

 20

163

Militær helsakskonvolutt «Mobblankett 5N (6-1977)» med påtrykk kr. 1,25 tjenestemerke. Tjenestemerker gikk ut av bruk fra 31. mars 1985. Konvolutten er derfor påsatt frankeringsmaskinavtrykk  Haakonsvern 30.6.86 dekker påtrykket. Porto kr 2,10 B-post.

 

 25

164

Bl. 48, Postsak, Tjenestekort ørliten del Turst Bergen. Blanketten datert 11-7-14

 

20

165

Bl. 75, kvittering innlevert verdibrev. SL-st. Bergen 24 II 00. Tynt papir, bretter, litt smitte fra st.

 

20

166

Bl. 75a, kvittering innlevert verdibrev, miniatyrstempel t3 15L Bergen BK. 13 VI 36 Avrevet i øvre venstre hjørne

 

20

167

Bl. 75 b, kvitteringsliste innleverte innbetalingskort/postanvisninger/verdi- og rek-sendinger. Miniatyrst. t3 Bergen BK 24 V 47. Bretter i blanketten

 

20

168

Bl. 77, kvittering innlevert rek. brev. Miniatyrst. halv bro Bergen BK 9 VI 39

 

20

169

Bl. 77, kvittering innlevert rek. brev. Miniatyrst.t3 Bergen BK 12 VI 3? Litt utfl st.

 

20

170

Bl. 79, kvittering betaling av 1 kr. 80 øre avisabonnement for Stavanger Avis. Pent enringsst. antikva med stenskrifttall Bergen 16-9-1889

 

25

171

Bl. 242, kvittering innbetalt postanvisning. Miniatyrst. t5L  bro m brudd Bergen P.A. 3 VIII 37

 

20

172

Bl. 242, kvittering innbetalt postanvisning. SL-st. Håkonshella 29 XI 44. Blyantnotater oppe til høyre, loddrett brett i blanketten samt spor av rusten binders

 

20

173

Kvittering for kjøp av “2 ark frimerker Kr. 20.00” SL-st m bro Bergen By-*post 16XI28 (2. periode for bruk av stempelet)

 

20

174

Kvittering for betalt ombringelsesgebyr for pakke. Påskrevet «modtaget gebyr for en Pakke med Kr. 0.15. Bergen 8-7-1915 for Postkontoret. Karl Karlsen, Pakkepostkjører». Gebyret for ombringelse av pakker var 15 øre i perioden 1913–17. Ikke stemplet. Påskrift 27 med blått øverst til høyre. Lite hull oppe til v.

 

40

175

Telegram fra "Den norske Stats-telegraf". Datert 1-11-1887. Litt alderspreg 

 

20

176

Telegram fra "Den norske rikstelegraf".  Datert 12-7-1926

 

20

177

Norges Statsbaner. Form nr. 349. «Frimerkegods. Ilgods-fragtbrev». Pakke 10 kg. sendt fra Bergen 5-6-191?. Til «Kontorchefen for Stortingets kontor». Arkivbrett. Blått 2-tall oppe til høyre, blå signatur midt på. St 604 oppe + 43 m blyant oppe h.

 

40

178

H127b; Kong Olav V, ubrukt 55 øre Brevkort/Carte Postale

60

15

179

To kvitteringer for Swiftpostsendinger for sendinger til Danmark og Algerie. I24-st Bergen Sentrum  14 29.08.94 og Youngstorget 7 Oslo 15.11. 99. siste litt sverte

 

25

180

3 personlige frimerker (blå, grønn, rød) utgitt i forbindelse med utstillingen BFK-06 på hver sin nummererte konvolutt. I24-st. Bergen Sentrum 22  10.11.04, 11.11.04 og 12.11.04.

 

30

NORGE, postfrisk/hengslet/ubrukt etter nr.

 

 

181

79; liten hengselrest, ok tagging, bra sentrert

160

40

182

172-5; Abelmerkene fra 1929 ubrukt, 10-15 og 20 øre med lette hengselspor. 30 øre i par med lim og hengsel. 10,20 30 ø veldig bra tagget, 15 ø flisetg, alle skjeve.

SK 65

20

183

184; Radiumhospitalet ubrukt, meget lett hengselsspor. Normaltg h side, ellers bra

SK 90

20

184

193-6; Komplett serie Nansen I. Med lim og hengsel

SK 175

 40

185

229-32; postfriske 

SK 235

100

186

300; 8-blokk postfrisk med arkmarg 2 sider, nede nr og notert verdier(telling)

510+

100

187

301; 6-blokk postfrisk, med arkmarg 2 sider, nede nr og notert verdier(telling)

510

100

188

483-4; Flyktningemerkene fra 1960 postfrisk

SK 140

25

189

Miniark BL 2 (850-3) +10 (1072-5) postfriske

SK 110

35

190

BL 2; To postfriske miniark med forskjellig gråtone (lys og mørk) på fremsiden.

SK 80

20

191

T 68-74; Komplett postfrisk serie O.S.

SK 95

20

192

T88; Postfrisk

100

25

193

T 92: 75 øre, postfrisk

SK 140

45

194

T 115;  2 kr-postfrisk  (Den dyreste 2 kronen)

SK 150

15

195

P 9; 4-blokk postfrisk, lim noe krakkelert, ok tg.

380

50

196

P 11; Postfrisk, marginal April 1915, merket et hakk over nedre hjørne! fliset

130

25

197

P 13; Hjørne 4-blokk, postfrisk, lim normalt krakkelert, litt flisetg

640

150

198

P 13a; Postfrisk, litt flisetg

160

40

199

P 13a; Vertikalt par med del av arkmarg oppe, postfrisk, ok tg.

320

75

200

P 14; Postfrisk 3-stripe med hjørnemarg, flisetg.

375

50

201

P 18; Postfrisk, litt flisetg, likevel pent merke

175

40

202

3 ulike postfriske personlige frimerker utgitt til utstillingen BFK-06.

 

25

NORGE, lotter, samlinger og annet (inkl litteratur)

 

 

203

18b; 14 stk. m enringsstempel

1.400

700

204

20; 4 merker og 4 vannmerkestillinger 1-4, alle enringsstemplet

2.120

1.050

205

51IIIa+- IVa; 8 merker, begge med type 1-4 hver, de fleste sveitserst

680

380

206

53IIIa+c; 6 stk ferdig typet! IIIa t3, IIIc t1 * 2, IIIc t2, IIIc t 3 * 2

 

180

207

54IIa; 4 merker, de 4 typene 1-4, alle rundstemplet

120 

60

208

54IId + IIe; 8 merker, begge med type 1-4 hver, rundstemplet

1.380 

700

209

Lot: 159-162; Ibsen på dobbelt innstikksark 159*65 / 160*29 / 161*58 /  162*18. 170 stemplede merker til lav stykkpris

 

50

210

Lot: 185-188; Bjørnson på dobbelt innstikksark 185*72 / 186*65 / 187*64 /  188*38. 239 stemplede merker til lav stykkpris

 

50

211

Lot: 331-338; Londonutgaven stemplet i poser

 

20

212

Lot: 34 merker T-stemplet

 

40

213

Lot: 18 4-bl, en del st. Bergen-Stavanger Nattruten, mest løve/dyptr posthorn

 

20

214

Lot: Poser med V-merker – med og uten vannmerke stemplet

 

50

215

Lot: Album med 28 svarte innstikksark – spredt besatt med merker fra stolpe til moderne

 

25

216

Lot: Fire innstikkskort med merker fra stolpe til 1940 stemplet

 

50

217

Lot: 10 stemplede heftepar + 2 stemplede par OL-merker. Rundstemplet

 

15

218

Lot: 5 kvitteringer for verdipost sendt Statens vegvesen, postst. Fyllingsdalen

 

10

219

Lot: Eske med tusen av norske frimerker +. Brukbar stempling. Inspiser!

 

50

220

Brevlot – eske med konvolutter og div. Mest Norge

 

50

221

Brevlot: Ca. 250 små  konvolutter med maskinstempler fra hele landet

Mange med fine stempler. Frankering mest 125 øre 787

 

20

222

Lot 2-5 + 17*2+18*3+22*3+26*2+30*2+31+36 Oscar og skravert posthorn 18 merker, noen med ok/pene stempler.

2.700

1.500

223

Lot: Albumark postfriske merker 2006,7,8 + 10 (ikke 2009!)

 

100

224

Lot; 2 stk. Norgesalbum m klare lommer 1) fra NK 1 til 1990 stemplet, 2) fra 1980 og utover, postfriske

 

1.900

225

Lot: 2 stenderalbum 1893-2000

 

150

226

Lot rundstemplede komplette serier 1960 - 1963

437

75

227

Lot rundstemplede komplette serier 1970 - 1972

381

70

228

Lot rundstemplede komplette serier 1980 - 1982

224

40

229

Sigareske med vaskede stemplede frimerker, mest 50-tallet og utover

 

50

230

Lot: Klipp fra 1990-årene i eske, vekt ca 500-1000 gram.

 

60

231

Lot: Norgessamling 1855-2007 i to svære album. 29 skillingsmerker, noe varierende. Bra på øremerker. En del flotte stempler. Inviterer til inspeksjon

 

3.500

232

Lot 355 - 592: 15 albumark ubrukte frimerker fra 1948-1967 (ikke komplett). Bl.a. OL 1952, Nordkapp IV, NORWEX 1955, Krone Olav V og Flyktning 1960.

 

50

233

Lot: 16-siders innstikksbok med dubletter, bl.a. fra mellomkrigsperioden, i hopetall. Noen skillingsmerker er observert.

 

100

234

Lot: Diverse blokker og annet fra NK 76 og framover. Mye posthorn 1909 og Løve I, samt noen stempler.

 

75

235

Lot; Gammelt poselager med stemplede frimerker fra NK 126 til ca 800.

 

150

236

Lot; Ca 1.030 gram klipp/avriv med merker fra 1970-årene og nyere.

 

150

237

Lot; Massevare T29 til 96; ikke alle nummer. Poser som må sorteres. Flest av T29 - 47 og T68 – 74; ingen Solkors-merker.

 

50

238

Lot: Ca 950 gram klipp med T 133. Stempler? Papirtyper?

 

100

239

Lot; Bunter, 35 stk á 100 merker. Mellom NK 115 og 519; noen dubletter.

 

100

240

Lot; Bunter, 13 stk á 100 merker NK 218-21 usortert, stemplet.

 

75

241

Lot: Ca. 50 brev / konvolutter. Enkelte merker er stemplet midt på.

 

50

242

Lot: Liten eske med brev/helsaker og frimerker fra Norge + utland. Ta en titt!

 

75

243

Lot: Perm 119 4-blokker mest nyere, stemplet

 

119

244

Lot: Rotekasse

 

100

 

NORGE, frimerkehefter

 

 

245

FH 20IIB; Postfrisk

1.000

400

246

FH 43B; Postfrisk

50

20

247

FH 120 Ix2; Roser II. Ustemplet hefte med det sjeldne Za-P2 papiret (FH120Ix2). Hefte 120 Ix1 (med nummer) er lagt ved som referanse.

 

1000

248

FH 138 I og 139; begge pent stemplet Nesttun postkontor 5853 Bergen 09.08.06. Dette er før FH 138 II ble tatt i bruk.

 SK 340

50  

249

Postfrisk  Bergen 04. Salgspris kr. 100.

 

35

250

Postfrisk  Håkonshallen 750 år/Bergen Hundre. Salgspris kr. 100.

 

35

NORGE, Årssett, FDC, minnneblokker + diverse annet

 

 

251

FDC 325; Tryggve Gran Nordsjøflygning. 4-blokk på firmakonvolutt med flott vignett fra Erbe’s i Trondheim. (Ikke notert i Brænnes katalog).

Liten rift over firmanavnet øverst. TA-stempel Trondheim 30.7.1944

SK 185

50

252

159; Brev m 2 (ikke par) 10-ø Ibsen, TMS 30 Bergen 1.dag 20III28, maskinst Haugesund 21III28 bak. Firmakonv K T Finckelsen Bergen. Utilsiktet FDC?

 

250

253

FDC 359-69; Postjubileum 1947. Hele serien i 4-blokker st. Oslo Elisenberg 15-4-47 (to konvolutter).

SK 550

125

254

FDC 1149; 4-blokk 50 kr Kong Harald V.

SK 225

50

255

303; Kong Haakon VIIs hjemkomst etter krigen, st. 7 VI 45 på kort og konvolutt. Vignett med bilde av kongen. Stram kar!

 

50

256

PF: Personlige frimerker. Finnmarksløpet 2009 og 2010. I24-st Alta A 7.3.09+Alta I 13.3.10

 

15

257

MB 12 Norske frimerker 125 år 1980, motiv Norge nr. 1

SK 45

20

258

MB 18 – Bergen 85

SK 55

10

259

Souvenirark SA 1 Bjørnson/Undset. Postfrisk

 

30

260

Frimerkets Dag 2015, postfriske merker fra affixingruller på to kort. Kostet kr 200

 

60

261

Håkonshallen 750 år. 6 konvolutter med 9 kr. posthorn, samt de 6 forskjellige merkatene på hver sin nummererte konvolutt. Alle stemplet med særstempel Håkonshallen 750 år Bergen 10.9.2011.

 

50

262

Lot julehilsener fra Postens Frimerketjeneste og Posten i Bergen

 

20

263

Konvolutt NK 1085 perfins B90. I22N-st. Landås B 8-1-90 + par NK 1061/61  perfins B90, I24-st. Bergen 21 BK 26.01.90

 

15

NORDEN

 

 

 

DANMARK

 

 

264

22BY; 3 ø tofarget omvendt ramme. Skjev ned. Omv SA-st. 3.01.03, god tg

60

20

265

50; Chr IX, 50 ø lilla, del flere brost. Kjøbenhavn 23.8.06, god tg, skjev h  

500

40

266

Facit 101.To typer tête-bêche, en med og en uten hvitt midtfelt, st, ok

320

80

267

Facit 110. To typer tête-bêche, en med og en uten hvitt midtfelt, st, ok  

900

180

268

Facit 144; Del enringsst. Skjev ned, ok tagging

500

75

269

AFA 199a, 245; 4-blokk, 2 av hvert AFAnr. i blokka , brost 12.1.39, pen

200

40

270

Facit 262-6; rundst. serie, 50 ø pent litt svakt st. Skodsborg noen ujevne tg 

360

60

271

Facit 270. Tête-bêche m/hvitt midtfelt, stemplet, ok

250

50

272

Facit 270. Tête-bêche u/hvitt midtfelt, stemplet, ok

300

75

273

AFA 802; Postfrisk hefte m 10 stk.

 

15

274

AFA 1595E – 1598E; miniark st. Post Danmark Frimærker 27.10.2009. To svake bretter i arket, berører ikke frimerkene

125

30

275

Miniarkhefter 3 + 4 postfriske

400

120

276

Lot: ca et par hundre gram moderne klipp

 

40

277

Lot. A5 8-siders innst.bok mye bedre dubletter inkl. fargenyanser, varianter, en del gode/halvgode, defekte merker ikke med i katalogverdi.

15.000

350

 

FINLAND

 

 

278

171-2 Serie rundstemplet 171 variant Tykk F i Finland, sees under stempel.

 Facit 450

75

279

203-5 Serie rundstemplet

Facit 135

25

280

Lot: AFA 857-66, 966-73, 1019-23, 1035-9, 1046, 1052-7  6 st. hefter.

285

40

281

3 komplette postfriske hefter 1984,88,89

160

30

 

FÆRØYENE

 

 

282

17; Innbetalingskort brost. Torshavn 13-3-84, Returst bak pga ikki utloyst

 

25

283

425; Lux-stempel Klaksvik 5-11-2003

70

20

 

GRØNLAND

 

 

284

Luftpostbrev 6 stk. (1 3-stripe, 1 par, 1 enkm) AFA 30 svake brost. 23-8-81, til Storbritannia

 

25

 

Thule

 

 

285

T1-5, rundstpl. serie

Facit 395

90

 

ISLAND

 

 

286

Facit 91-97;  rundst. Serie

Facit 1577

200

287

Facit 108-13; rundtst. serie

Facit   765

100

288

212+234; Pent sensurert rek.brev til Storbritannia m 4 * 212 + 2 * 234 brost. Reykjavik. Sensurert, bak sensurstripe «Opened by examiner 7326, P.C. 90

 

75

289

218; Pent luftpostbrev par. Brost.Reykjavik 13IV48 til Nederland m innhold

 

40

290

292; Pent følgebrev par svakt brost. Reykjavik 28-1-1957 til Patreksfirdi

 

50

291

308; Pent postkort brost. Reykjavik 30 VI 59. luftpost til Tyskland. Motiv: Hval dratt på land i Hvalfjördur

 

40

292

319+331+350; Pent følgebrev m 319 i par + 331 og 350. Brost. Isafjordur 5 IV 1963

 

50

293

384-7; Pent brev litt svakt brost. Reykjavik 8VI1966. Luftpost ekspress til Norge.  Bak IIA-st. Oslo Ank. Utland 9-6-66 + miniatyrdatst. Bergen Bud 10-6-66.

 

40

294

534,6,44; Følgebrev 2*534+536 og 544. Brost. Akranes 3-2-1981 til Isafirdi

 

50

 

SVERIGE

 

 

295

AFA 191; Pent postkort fra Jamaica, st. Sjöpostexpedition 70 Gripsholm 28.2.32,  til Norge. Påstemplet «Posted on board M/S Gripsholm between KINGSTON and HAVANA Swedish Sea Post Office 70.” På bildesiden  st. “Habana Cuba FEB 29 1932”.

 

20

296

AFA 308-09, 200 året for arkeologen Oscar Montelius fødsel. Førstedagsbrev 9.9.43 rekommandert express til Norge. Påsatt etikett "Valutakontroll/Postverket". Sensurstempel "Ao"

 

20

297

Lot: Startsamling Stenderalbum, ark til 1966 samt div løse merker. Bilder på nett

 

175

298

Stockholmia II. 4 maxikort, med utstillingsstempel.

 

15

299

12 brev 1918–80. Noen dekorative med artige særstempler, 4 ubrukte militärbrev

 

75

EUROPA UTENOM NORDEN (ALFABETISK)

 

 

300

Lot: Europas frigjøring, perm

700

400

301

Lot: Samling stemplede europamerker 1956 – 1975. Vest-Tyskland, Italia, Belgia, Portugal, Norge, Nederland, Sveits, Finland, Storbritannia, Frankrike

 

75

302

Lot: Schaubekalbum Tsjekkoslovakia 1918 – 1962, Bulgaria 1882 – 1961 og Spania 1946 – 1959. Se bilder på nettet

 

250

303

Lot: Innstikksbok Nederland og Belgia. Se bilder på nettet.

 

100

 

ESTLAND

 

 

304

Lot: 1-143 Samling 1918-41 inkl tysk besetning arkitektur 1941

2.500

500

 

NEDERLAND

 

 

305

AFA 16; Del rundst. God tagging, litt skjev opp

700

150

306

AFA 18; stor del toringsst, normaltagging, godt sentrert

600

100

307

AFA 60; Del rundst, god tagging, ok sentrert.

110

20

308

AFA 539-42; Rundst. serie, god tagging, god eller ok sentrering

207

25

 

STORBRITANNIA

 

 

309

Lot: AFA Victoria 3,9,10,16,19,28,30,33,36,39,56,62, QV-jubileum 1877-92. 36 merker stemplet Victoria + et brev QV st 7.11.1884

2.800

1.200

310

Merkater; 6 fra utstillingen Stamp Centenary Exhibition, London 6.-11. May 1940 (!). To serier på hhv 4 og 2 merker. Postfriske.

 

150

311

Lot: 64-siders innstikksbok, noen frimerker i; gammelt og nytt, brukt og ubrukt. Miniark 2 og 3. Dessuten en pen innstikksbok!

 

150

312

Lot: ¾ kg klipp

 

20

313

Miniark utgitt ved The Stamp Show 2000, FDC-st.

 

25

314

Lot: diverse merker satt opp på ark. En del Victoriamerker, noen seahorse-merker etc. Litt blandet kvalitet. Se bilder på nettet

 

300

 

SVEITS

 

 

315

Følgebrev 2  AFA 706 og 1 AFA 761, st. Immensee 5 IX 64. I22-st. Oslo Colis Postaux Transit 12-9-64, til Lysaker. Påsatt blankett nr. 134 (Tollklareringsavgift til Postverket). Bak påsatt 2 stk. NK 469 (for tollklarering), st. Lysaker 17-9-64

 

20

 

TSJEKKOSLOVAKIA

 

 

316

AFA 2853; Postfrisk miniark «PRAGA 88»

500

30

317

Lot: 6 siders A4-innstikksbok med stemplede merker og blokker

 

10

 

TYSKLAND

 

 

 

Deutsches Reich

 

 

318

Tre oppfrankerte helsaker til Bergen 1878 (Bayern), 1879 DR) og 1881 (K Württ).

 

40

 

BRD

 

 

319

Michel 241-2; FDC 15.9.1956

EUR 45

50

320

AFA 1086-1101;  serie 16 merker stemplet

380

30

321

Lot: 2 store Schaubekalbum med rester, stemplet

 

150

 

RESTEN AV VERDEN UTENOM EUROPA (OVERSJØISK)

 

 

 

AUSTRALIA

 

 

322

Lot: diverse merker satt opp på ark, Bl.a 2 ok kengurumerker. Se bilder på nettet

 

50

 

CANADA

 

 

323

Lot: Stemplet samling 1868 – 1970, noen Victoriamerker, samt en del dubletter satt opp på ark. Se bilder på nettet

 

400

 

KINA

 

 

324

Lot: Folkerepublikken + eldre områder

 

400

 

DIVERSE LAND lotter

 

 

325

Lot: Liten skoeske med klipp hele verden

 

Gi bud

326

Lot: Liten eske med vaskede merker hele verden

 

Gi bud

327

Lot: Klipp fra diverse land, noen få hundre gram, mest nytt, masse motiv

 

30

328

Lot: Diverse land brev, FDC, postbrev etc.

 

40

329

Lot: Innstikksbok bl.a Egypt, Liechtenstein, India, Storbritannia, Hong Kong, Estland. Se bilder på nettet.

 

50

330

Innstikksbok diverse land bl.a. en del fra Nederlandsk India. Se bilder på nettet.

 

100

331

Lot: Liten rotekasse med norske, svenske og andre land, brev og frimerker. (Norske stolpemerker er observert). Ta en titt!

 

100

332

Lot: Liten rotekasse hele verden

 

Gi bud

333 Lot: Rotekasse diverse hele verden banankasse 11 KG! se utropet 100

334

Musikk. To brev. Første fra ESC (Melodi Grand Prix) Bergen 1986. Det andre fra Brasil med Beethoven.

 

15

 

DIVERSE, rekvisita

 

 

335

15 svarte doble innstikksark

 

15

336

32-siders innstikksbok i stort format, for blokker. Hvite sider med 4 striper på hver.

 

75

337

SAFE Signoscope T2 vannmerkesøker. Batteridrift; kan tilkobles strømnettet via trafo/likeretter. Ny pris nærmere 1000 kr.

 

150

338

HAWID skjæreapparat for klemlommer. Pent brukt.

 

50

Gaveobjekt,  inntekt BFK!

 

 

339

Eske med minst 100 konvolutter med vaskede merker hele Europa og div verden

 

200