Klubbens styre:

Formann: 
Olav Håkonsen

Styremedlemmer: 
Hugo Bergtun
Jon Klemetsen
Øistein Bøe

 

Varamedlemmer:
Johan Furdal
Torbjørn Helgesen