Klubbens styre:

Formann: 
Olav Håkonsen

Styremedlemmer: 
Hugo Bergtun
Sverre-Kristian Høvik
Ole Loftaas

 

Varamedlemmer:
Louise Lindblom
Øistein Bøe