Møteprogram 2017

21.11 Klubbmøte. Visning høstauksjonen
28.11 Klubbmøte. Høstauksjon
05.12 Klubbmøte. «5 minutter» ved Tor Solheim: «Flygere i krigers luftrom»
12.12 Klubbmøte/Julemøte