Den blaa Løve
Klubbladet "Den blaa Løve" ble utgitt første gang i 1980, og er nå i sin 43. årgang. Bladet utgis 4 ganger i året, og inneholder møteprogram, møtereferater, artikler om frimerker og posthistorie, etc.

Last ned et av bladene her

 

Index for Den blaa Løve
Arne Eriksen har utarbeidet en index for innholdet i de 25 første årgangene av Den blaa Løve. Den kan lastes ned her.

 

Redaktør :
Kristian Aune

Annonseansvarlig:
Kristian Aune

Post til redaksjonen:
Den blaa Løve
Postboks 846
5807 Bergen