Er du interessert i frimerker og bor i Bergensområdet ? Da ønsker vi deg velkommen på våre møter i Nye Sandviksvei 65. Vi holder møter hver tirsdag fra slutten av august til begynnelsen av juni. Den offisielle delen av møtet starter kl. 19.30, men dørene er åpen fra ca. kl. 18.00.

På de fleste møtene arrangerer vi en miniauksjon, og en eller to ganger i året har vi storauksjon.

Medlemmene får tilsendt Norsk Filatelistisk Tidsskrift som utkommer 8 ganger årlig, og klubbens eget blad Den blaa Løve 4 ganger i året


Møteprogram andre halvår 2020

I vårsesongen ble klubbmøtene fra 17. mars til 2. juni avlyst. Årsmøtet skulle vært avholdt 31. mars, men blir utsatt på grunn av Korona-pandemien. Vi prøver å starte opp igjen fra tirsdag 25. august. Vi må imidlertid ta forbehold om møtevirksomheten kan starte opp igjen den datoen. Oppdatert møteprogram finner du her

 

Grasrotmottaker
Bergens Filatelist-Klub er registrert som Grasrotmottaker. Mer informasjon finner du her

 


Stempelbase Hordaland

Etter flere års arbeid av vårt medlem Frode Hauge, kan vi nå presentere stempelbase for Hordaland. Ved publiseringen er det registrert ca. 6700 forskjellige stempler benyttet i Hordaland. Stempelbasen finner du her

 

Det er problemer med å åpne stempelbasen i Internet Explorer og Edge. Det skal virke med Firefox, Chrome/Chromium, Opera og Safari.