Er du interessert i frimerker og bor i Bergensområdet ? Da ønsker vi deg velkommen på våre møter i Nye Sandviksvei 65. Vi holder møter hver tirsdag fra slutten av august til begynnelsen av juni. Den offisielle delen av møtet starter kl. 19.30, men dørene er åpen fra ca. kl. 18.00.

På de fleste møtene arrangerer vi en miniauksjon, og en gang i året har vi storauksjon.

Medlemmene får tilsendt Norsk Filatelistisk Tidsskrift som utkommer 8 ganger årlig, og klubbens eget blad Den blaa Løve 4 ganger i året


Filatelistisk kalas!
På frimerkets dag blir det filatelistisk kalas med postal historie, foredrag og samlerglede. Arrangementet blir på Litteraturhuset lørdag 7. oktober fra kl. 11.00 til kl. 16.00. Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Informasjon om arrangementet finner man også på Litteraturhusets hjemmeside

 

Høstauksjon
Høstauksjonen arrangeres 28. november. Innleveringsfrist er 24. oktober, og medlemmene oppfordres til å lage noen objekter til auksjonen.

 

Møteprogram
Oppdatert møteprogram finner du her

 

Stempelbase Hordaland
Etter flere års arbeid av vårt medlem Frode Hauge, kan vi nå presentere stempelbase for Hordaland. Ved publiseringen er det registrert ca. 6700 forskjellige stempler benyttet i Hordaland. Stempelbasen finner du her